Fjerning av Vipper

Tiden som brukes vurderes ut ifra hvor mye som skal fjernes, kvaliteten på lim og vipper. Fra kr 250,-

Varighet: 30 minutter
Pris: 250

Fjerning av Vipper tilbys av:

Ian, Therese, Siri

» Browse schedule.